Billboard

više »
Billboard

Wallscape

više »
Wallscape

TAXI oglašavanje

više »
TAXI oglašavanje

Oglašavanje na vozilima javnog prijevoza

više »
Oglašavanje na vozilima javnog prijevoza

City Light

više »
City Light

Web design i web hosting

više »
Web design i web hosting

Putokazi

više »
Putokazi

Kontaktirajte nas

više »
Kontaktirajte nas

Kontakt informacije

Exsto media d.o.o.
Vukomerec 42,
HR - 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5604 000,
+385 (0) 91 33 22 500 ,
Fax: +385 (0) 1 5604 636
E-mail: info@exstomedia.hr

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Highest Creditworthiness Rating 2013 & 2014

Design awards

 • Css design yorkshire
 • Css based
 • Css chimp
 • Css garden

Putokazi

 • Dimenzije : 25 x 120 cm
 • Najkraći period oglašavanja: 6 mjeseci

Putokazni panoi postavljaju se na javne površine na temelju rješenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.
Putokazne panoe na javnim površinama moguće je postavljati isključivo kao standardizirane putokazne panoe.
Standarnizirani putokazni pano sastoji se od 5 (pet) ili 10 (deset)segmenata. Dimenzija putokaznog (usmjeravajućeg) panoa s 5 (pet)segmenata je 245 cm x 140 cm od nivoa kolnika, a putokaznog (usmjeravajućeg) panoa s 10 (deset) segmenata je 380 cm x 140 cm od nivoa kolnika. Dimenzija pojedinog segmenta je 25 cm x 120 cm.
Jedan poslovni subjekt smije koristiti samo jedan od raspoloživih segmenata.
Poslovni subjekt koji želi koristiti jedan od raspoloživih segmenata mora dostaviti svoj vizualni identitet / logo koji želi staviti na segment usklađen sa gore navedenim dimenzijama, adresu postave svog vizualnog identiteta i mikrolokaciju.

»Zatražite ponudu

Naši klijenti

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 • Prima
 • Piel logo
 • Casino LAV
 • Bebe nova
 • Ljekarne Zagrebačke Županije
 • Mall of Split
 • Pučko otvoreno učilište Zagreb
 • Instar informatika
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA
 • Hrvatske šume
 • Poliklinika Breyer
 • Optika formula
 • Planet obuća
 • Ciak auto
 • Szakal metal
 • RTL
 • Grass Hrvatska
 • Hrvatska poljoprivredna agencija